โทรศัพท์

0 4481 5111 ต่อ 10100

อีเมล์

assets@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 8:30 - 16:30

งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เลขที่ 167 หมู่2 ตำบล นาฝาย อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-815111 ต่อ 12100
อีเมล์ assets@cpru.ac.th