โทรศัพท์

0 4481 5111 ต่อ 10100

อีเมล์

assets@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 8:30 - 16:30